På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Vision 2050

DI’s ønske med Vision 2050 er, at den vil give større indsigt i sammenhængen mellem mobilitet og vækst, og at den vil bidrage til, at Danmark i højere grad planlægger og gennemfører en ambitiøs, langsigtet og vækstorienteret transportpolitik.

Danmark har nemlig brug for en samlet strategi for investeringer i infrastruktur, der styrker samspillet med transportformerne. Det må ikke blive overskygget af løsrevne enkeltprojekter.

LÆS DE ENKELTE KAPITLER I BAGGRUNDSRAPPORTEN
  • Kapitlet fokuserer på den stærke sammenhæng mellem en velfungerende infrastruktur og vækst. Der vises, at danske virksomheder peger på infrastrukturen, som et vigtigt rammevilkår for vækst.Endvidere gøres der rede for, hvordan spildtid i trafikken hæmmer produktivitet og mobilitet på arbejdsmarkedet. Der kan endvidere være betydelige positive dynamiske effekter ved etablering af ny infrastruktur.
  • Kapitlet ser på, hvordan både efterspørgslen efter transport, udbuddet af transportmidler og infrastrukturen har ændret sig de seneste 40 år, og der peges på ændringstendenser i et fremadrettet perspektiv.
  • Kapitlet påviser, at Danmark er meget afhængig af udenrigshandel. I fremtiden vil den internationale samhandel stige yderligere, og det europæiske marked vil fortsat være det vigtigste marked, men mere fjerne markeder vil få større betydning, herunder BRIK-landene. Det indebærer, at den internationale tilgængelighed får større betydning
  • Kapitlet viser, hvordan infrastrukturen kan understøtte en sammenhængende vækstregion mellem Jylland, Øresundsregionen og Hamborg. I den forbindelse ses på to forskellige udbygningsstrategier, hvor man grundlæggende kan vælge mellem at udvide de eksisterende forbindelser eller etablere nye forbindelser.
  • Kapitlet viser, at byer er centrale vækstmotorer, og at en stigende del af befolkningen bosætter sig i byerne. Der peges på, at det vil være behov for at iværksætte en bred vifte af initiativer, hvis man skal håndtere den stigende transportefterspørgsel i byerne, herunder eksempelvis både investeringer i ny infrastruktur og øget brug af ITS.
  • Kapitlet kortlægger, at der er mange aktører med beslutningskraft i den danske transportsektor, hvilket svækker helhedstænkning. Der ses også på sammenhængen mellem de forskellige transportformer, og der illustreres, at det, at hvis den kollektive transport skal løfte en stor del af trafikvæksten, stiller det store krav til kapaciteten.
  • Kapitlet slår fast, at det er uomgængeligt, at der skal ske CO2- reduktioner i den danske transportsektor. Men man skal fokusere på tiltag, som både er effektive og cost-effektive. Stigende EU-krav til transportmidlers CO2-udledning skal virke som en motor for at udbrede CO2-effektive teknologier. Samtidigt skal vi i Danmark indrette vores bil- og energiafgifter, så det fremmer efterspørgslen på grøn transport. Derudover er det en statslig opgave at sikre en rettidig udbygning af vores infrastruktur, så der skabes de rigtige rammer for nye teknologier.
  • Kapitlet illustrerer, hvordan en ambitiøs udbygning af infrastrukturen kan finansieres uden yderligere belastning af de offentlige finansers holdbarhed. Centrale pointer er, at investeringerne i infrastruktur må ses i forhold til BNP, at brugerbetaling fortsat bør være en vigtig finansieringskilde og at målet må være at få mest mulig mobilitet for pengene.
  • Kapitlet viser, at fremtidens transportsystem kan fungere langt mere effektivt gennem brug af ITS, som integrerer informations- og kommunikationsteknologier i infrastrukturen og køretøjerne. Det påpeges, at investeringer i ITS må prioriteres ud fra deres samfundsøkonomiske afkast.
DI ANALYSE - NYE VEJE TIL VÆKST (BAGGRUNDSRAPPORTEN)
Hent publikationen i bladreformat, hvor du også kan printe den eller hente den i PDF-format.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 10-03-2011 OPDATERET: 23-10-2017