På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Virksomheder er mere end selskabsskat

Danske virksomheder bidrager med skatter og afgifter til statskassen i et omfang, så det næsten er umuligt at beskrive. Vi har dog her gjort et forsøg.

Virksomheder betaler selskabsskat til statskassen. Det er almindelig kendt. I 2012 drejede det sig om cirka 44 milliarder kroner, som danske virksomheder betalte i skat af deres overskud.

Men selskabsskatten er langt fra det eneste – for slet ikke at tale om det væsentligste – bidrag, som danske virksomheder yder til den fælles kasse.

Uanset om de giver overskud eller ej, betaler virksomhederne en mængde skatter og afgifter af de input, der er brugt i produktionen.

På samme måde beskattes også lønnen til de ansatte, der besætter de knap to millioner job, som virksomhederne skaber i Danmark.

På denne side her har DI opgjort virksomhedernes samlede bidrag til statskassen op, når det hele regnes med.

DET BIDRAGER VIRKSOMHEDERNE REELT MED...
  • Kontante bidrag fra danske virksomheder
    Der er i Danmark ca. 160.000 skattepligtige selskaber og koncerner. De bidrager til at gøre Danmark til et rigere land, herunder til at finansiere vores velfærdssamfund.
  • Eksport i milliardklassen
    Danske virksomheder eksporterer for knap 960 milliarder kroner årligt og skaber dermed omkring 780.000 danske arbejdspladser samt et rekordhøjt overskud på handelsbalancen.
  • Hæderlige skatteydere
    Skatteministeriets egne analyser viser, at danske selskaber betaler den selskabsskat, de skal. Og at Danmark i øvrigt har nogle af verdens skrappeste regler og dokumentationskrav på området.
MYTER OM VIRKSOMHEDERNES SKATTEBETALING
Der er mange myter, der præger omtalen af danske virksomheders skattebetaling. Dette notat beskriver de reelle forhold bag myterne.

Danske virksomheder er grundstenen i det moderne velfærdssamfund. Hvis de danske politikere accepterer dette faktum, så kan vi i fællesskab drive Danmark frem som vindernation.

DIREKTØR TINE ROED, DI
Analyse: Virksomheder bidrager med andet end selskabsskat
Der er i Danmark knap 100.000 aktive selskaber eller koncerner, der bidrager til at gøre Danmark til et rigere land - herunder er med til at finansiere vores velfærdssamfund.
Skattelister er langt fra retvisende
I december 2012 offentliggjorde SKAT for første gang de såkaldte åbne skattelister som indeholder alle danske virksomheders selskabsskattebetaling. Ifølge Dansk Industri giver de dog langt fra et retvisende billede af virksomhedernes bidrag til statskassen.
PUBLICERET: 14-11-2012 OPDATERET: 17-12-2015