På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Virksomheder er mere end selskabsskat

Danske virksomheder bidrager med skatter og afgifter til statskassen i et omfang, så det næsten er umuligt at beskrive. Vi har dog her gjort et forsøg.

Virksomheder betaler selskabsskat til statskassen. Det er almindelig kendt. I 2014 drejede det sig om cirka 52 milliarder kroner, som danske virksomheder betalte i skat af deres overskud.

Men selskabsskatten er langt fra det eneste – for slet ikke at tale om det væsentligste – bidrag, som danske virksomheder yder til den fælles kasse.

Uanset om de giver overskud eller ej, betaler virksomhederne en mængde skatter og afgifter af de input, der er brugt i produktionen.

På samme måde beskattes også lønnen til de ansatte, der besætter de knap to millioner job, som virksomhederne skaber i Danmark.

På denne side her har DI opgjort virksomhedernes samlede bidrag til statskassen op, når det hele regnes med.

DET BIDRAGER VIRKSOMHEDERNE REELT MED...
  • Kontante bidrag fra danske virksomheder
    Der er i Danmark ca. 165.000 skattepligtige selskaber og koncerner. De bidrager til at gøre Danmark til et rigere land, herunder til at finansiere vores velfærdssamfund.
  • Eksport i milliardklassen
    Danske virksomheder eksporterer for ca. 1000 milliarder kroner årligt, og skaber dermed arbejdspladser samt overskud på handelsbalancen.
  • Hæderlige skatteydere
    Skatteministeriets egne analyser viser, at danske selskaber betaler den selskabsskat, de skal. Og at Danmark i øvrigt har nogle af verdens skrappeste regler og dokumentationskrav på området.

Danske virksomheder er grundstenen i det moderne velfærdssamfund. Hvis de danske politikere accepterer dette faktum, så kan vi i fællesskab drive Danmark frem som vindernation.

VICEDIREKTØR KENT DAMSGAARD, DI
Analyse: Virksomheder bidrager med andet end selskabsskat
Der er i Danmark ca. 165.000 selskaber eller koncerner, der bidrager til at gøre Danmark til et rigere land - herunder er med til at finansiere vores velfærdssamfund.
Skattelister er langt fra retvisende
I december 2012 offentliggjorde SKAT for første gang de såkaldte åbne skattelister som indeholder alle danske virksomheders selskabsskattebetaling. Ifølge Dansk Industri giver de dog langt fra et retvisende billede af virksomhedernes bidrag til statskassen.
PUBLICERET: 14-11-2012 OPDATERET: 27-04-2017