På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.
Læs DI's 2025-plan her

DI’s 2025-plan – En fremtid med flere muligheder er DI’s bud på en sammenhængende og fuldt finansieret plan for, hvordan vi løfter væksten og skaber nye job i Danmark frem til 2025.

Når Danmark i dag er et velstående land, er det ikke mindst fordi vi har været dygtige til at handle med andre lande. Fordi lederne og medarbejderne i danske virksomheder er innovative og dygtige til at gribe nye muligheder, så de kan vinde ordrer og eksportkroner i den globale konkurrence. Og fordi vi som samfund løbende har sørget for, at flere danskere er blevet aktive deltagere på arbejdsmarkedet.

Vi skal videre ad dette spor, hvis Danmark også fremover skal være et af de mest velstående lande i verden.

DI’s 2025-plan indeholder 11 konkrete mål for, hvordan vi skal udvikle det danske samfund frem mod 2025, samt mere end 90 konkrete politiske forslag, der kan sikre, at vi når i mål.

Hvis politikerne følger alle forslagene, vil det øge Danmarks velstand med 115 mia. kr. i 2025, skabe næsten 120.000 ekstra private arbejdspladser i 2025 og sikre balance på de offentlige budgetter i 2025 og årene derefter.

DI'S FEM STRATEGISKE MÅLSÆTNINGER
  • Konkurrencedygtige omkostninger og investeringsvilkår
  • En offentlig økonomi som fylder mindre og yder mere
  • Tilstrækkelig arbejdskraft i verdensklasse
  • Blandt de mest produktive og innovative i verden
  • Et åbent samfund der griber de globale muligheder

DI's plan løfter velstanden i 2025 markant

DI foreslår omfattende reformer, der løfter arbejdsudbuddet og øger produktiviteten. Samlet øger DI’s reformforslag velstanden i Danmark med 115 mia. kr. Det vil øge den gennemsnitlige årlige vækst i 2018 – 2025 fra 1,6 til 2,2 pct.

Forslagene i DI’s 2025-plan øger velstanden ved at øge arbejdsudbuddet i både hoveder og timer. Når flere er en del af arbejdsmarkedets fællesskab, bliver der også råd til at investere i fremtidens vækst. DI vil sikre fremtidens vækst ved at sætte flere midler af til offentlig forskning, uddannelse infrastruktur og digitalisering. Samtidig skal lavere skatter for virksomhederne, lavere skat på arbejde, samt færre administrative byrder og en mere effektiv forsyningssektor bidrage til at øge produktiviteten og holde danske virksomheder konkurrencedygtige.

DI leverer konkrete initiativer

Reformer skal sikre penge til fremtidens vækst

 Alle forslag i DI’s plan er fuldt finansierede. Ud over det eksisterende råderum frem mod 2025, kommer finansieringen hovedsageligt fra arbejdsmarkedsreformer, der øger beskæftigelsen og reducerer de offentlige udgifter til overførsler.

Med et samlet råderum på 68 mia. kr. prioriterer DI at sænke skatter, afgifter og politisk bestemte omkostninger for i alt 37 mia. kr. Dernæst bruger DI 19 mia. kr. på at løfte de dele af de offentlige udgifter, der især understøtter privat vækst og private arbejdspladser. Det drejer sig om udgifterne til FoU, uddannelse, digitalisering og infrastruktur.

Det resterende råderum på 11 mia. kr. kan sikre et løft i de offentlige forbrugsudgifter – f.eks. udgifter til sundhed, ældrepleje og børnepasning.

DI's 2025-plan løfter den private beskæftigelse

DI's 2025-plan øger den private beskæftigelse

DI’s 2025-plan øger arbejdsudbuddet gennem reformer og frigør arbejdskraft fra den offentlige til den private sektor ved at begrænse væksten i det offentlige forbrug.

DI’s forslag øger arbejdsudbuddet med 97.000 personer. Samtidig frigøres der arbejdskraft fra den offentlige sektor, så den private beskæftigelse stiger endnu mere. Det er væsentligt, at der gennemføres reformer på arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. Reformerne kan både bidrage til at finansiere investeringer i fremtidens vækst og lette presset på arbejdsmarkedet, hvor der for tiden er brug for flere dygtige hoveder og hænder.

DI's 2025-plan løfter den private beskæftigelse
DI's 2025-plan