På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.
Læs DI's 2025-plan her

DI’s 2025-plan – Et Danmark i vækst og balance er DI’s bud på en sammenhængende og fuldt finansieret plan for, hvordan vi løfter væksten og skaber nye job i Danmark frem til 2025.

Et Danmark i vækst og balance er en videreførelse af den 2025-plan, som DI offentliggjorde i efteråret 2015. Flere af forslagene er blevet vedtaget over det seneste år, og regeringens 2025-plan, Helhedsplan – for et stærkere Danmark, er et solidt udgangspunkt for at tage yderligere afgørende skridt i årene, der kommer.

Danske virksomheder har brug for et stærkt fundament med konkurrencedygtige omkostninger og en offentlig økonomi, som fylder mindre og yder mere. Samtidig er virksomhedernes vigtigste ressource dygtige medarbejdere. Derfor har virksomhederne brug for at have adgang til arbejdskraft i verdensklasse. Endelig skal en højere produktivitet, mere innovation og øget tilstedeværelse i en global verden sikre, at virksomheder og medarbejdere kan skabe størst mulig værdi ud af de ressourcer, vi har til rådighed.

DI’s 2025-plan indeholder 11 konkrete mål for, hvordan vi skal udvikle det danske samfund frem mod 2025, samt mere end 80 konkrete politiske forslag, der kan sikre, at vi når i mål.

Hvis planen bliver fulgt, vil den øge Danmarks velstand med 130 mia. kr. i 2025, skabe 135.000 ekstra private arbejdspladser i 2025 og sikre balance på de offentlige budgetter i 2025 og årene derefter.

DI'S FEM STRATEGISKE MÅLSÆTNINGER
  • Konkurrencedygtige omkostninger og investeringsvilkår
  • En offentlig økonomi som fylder mindre og yder mere
  • Tilstrækkelig arbejdskraft i verdensklasse
  • Blandt de mest produktive og innovative i verden
  • Et åbent samfund der griber de globale muligheder

DI's plan løfter velstanden i 2025 markant

DI foreslår omfattende reformer, der løfter arbejdsudbuddet og øger produktiviteten. Samlet øger DI’s reformforslag velstanden i Danmark med 130 mia. kr. Det vil øge den gennemsnitlige årlige vækst i 2017 – 2025 fra 1,6 til 2¼ pct.

Forslagene i DI’s 2025-plan øger velstanden ved at øge arbejdsudbuddet i både hoveder og timer, samtidig med at produktiviteten styrkes. Forslag om lavere skatter for virksomhederne, lavere topskat, øgede bevillinger til FoU mv. samt færre administrative byrder og en mere effektiv forsyningssektor bidrager til at øge produktiviteten. Skatteforslagene bidrager ligeledes til at øge arbejdsudbuddet – fortrinsvis ved at øge arbejdstiden – mens arbejdsmarkedsreformer primært øger arbejdsudbuddet ved at flytte folk fra offentlig forsørgelse til beskæftigelse.

Højt ambitionsniveau for øget velstand i DI's 2025-plan

DI's 2025-plan øger især

den private beskæftigelse

 

DI’s 2025-plan øger arbejdsudbuddet gennem reformer og frigør arbejdskraft fra den offentlige til den private sektor ved at begrænse væksten i det offentlige forbrug.

DI’s forslag øger den private beskæftigelse med mere end 135.000 personer i 2025. Dertil kommer, at den private beskæftigelse i forvejen – uden DI’s tiltag – ventes af stige med godt 150.000 personer frem mod 2025. Samlet set løftes den private beskæftigelse således med mere end 285.000 personer frem mod 2025 med DI’s plan.

 

DI's 2025-plan løfter især den private beskæftigelse

DI's 2025-plan skaber plads til øget offentligt forbrug

Alle forslag i DI’s plan er fuldt finansierede. Ud over det eksisterende råderum frem mod 2025, kommer finansieringen hovedsageligt fra arbejdsmarkedsreformer, der øger beskæftigelsen og reducerer de offentlige udgifter til overførsler.

Med et samlet råderum på 80 mia. kr. prioriterer DI at sænke skatter, afgifter og politisk bestemte omkostninger for i alt 38 mia. kr. Dernæst bruger DI 19 mia. kr. på at løfte de dele af de offentlige udgifter, der især understøtter privat vækst og private arbejdspladser. Det drejer sig om udgifterne til FoU, uddannelse, digitalisering og infrastruktur.

Det resterende råderum på 23 mia. kr. kan sikre et løft i de offentlige forbrugsudgifter – f.eks. udgifter til sundhed, ældrepleje og børnepasning.

DI's 2025-plan
DI's 2025-plan