Vi samler statistik på DI's web sites ved hjælp af cookies

Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til dette formål. Du kan læse nærmere om cookies og fravælge brug af cookies på denne side.
Et stærkere Danmark frem mod 2020
DI arbejder hver dag for at hjælpe danske virksomheder med deres udfordringer. Vi hjælper med rådgivning og netværk med alt lige fra personalejura til innovation. For vi ønsker, at virksomhederne skaber vækst og beskæftigelse i og ud fra Danmark.

Derfor præsenterede DI i foråret 2012 en sammenhængende og ambitiøs vækstplan frem mod 2020. Planen blev bygget op omkring fem udfordringer for dansk økonomi og erhvervsliv.

Gennem det seneste halvandet år er der taget afgørende politiske skridt i retning af DI’s 2020-plan. Det gælder for eksempel de brede politiske flertal bag Skatteaftalen fra 2012 og aftalen om Vækstplan DK. Men der skal meget mere til, hvis Danmark skal tilbage og være blandt de ti mest velstående samfund i verden. 

Derfor fremlægger vi nu en opdatering af vores 2020-plan, der gennem fem strategiske målsætninger, 20 mærkesager og stribevis af helt konkrete politiske forslag viser vejen til, hvordan dansk velstand kan løftes med 180 milliarder kroner i 2020, hvordan vi kan skabe mindst 175.000 private arbejdspladser, og hvordan vi kan sikre, at der som minimum er balance på de offentlige udgifter.

FEM CENTRALE MÅLSÆTNINGER
  • Et konkurrencedygtigt omkostningsniveau
  • En offentlig økonomi i balance, som fylder mindre og yder mere
  • Tilstrækkelig arbejdskraft i verdensklasse
  • Danske virksomheder blandt de mest produktive og innovative i verden
  • Både salg og etableringer i Danmark og verden skal øges
Se hele DI's 2020-plan - Næste skridt fremad
Prioriteringer i DI's 2020-plan (De tre trin)

1:
Som udgangspunkt skal der planlægges efter nulvækst i det offentlige forbrug i 2014 - 20. Det bringer den offentlige forbrugsandel tilbage på niveauet i 90’erne og starten af nul’erne og frigør godt 20 milliarder kroner. Det er nok til at finansiere DI’s samlede forslag til lavere skatter og afgifter (efter adfærd).

2:
Ved desuden at gennemføre DI’s forslag til arbejdsmarkedsreformer skønnes de offentlige finanser isoleret set at blive forbedret med ni milliarder kroner. Det kan i store træk finansiere det løft i de offentlige udgifter til uddannelse og F&U, som DI anser for nødvendigt.

3:
Endelig kan de resterende tiltag i DI’s 2020-plan, herunder blandt andet øget arbejdstid og færre administrative byrder, sikre plads til, at der i 2020 er tilstrækkeligt overskud på den offentlige saldo, selv efter omlægningen af registreringsafgiften.

Inden for rammerne af et holdbart overskud på de offentlige finanser og en forbrugsandel på maksimalt 25,5 procent af BNP i 2020 vil der desuden blive plads til et yderligere løft i den offentlige forbrugsvækst samt til at nedbringe en række politisk bestemte omkostninger på virksomhederne (eksempelvis PSO, G-dage mv.).

KONKRETE MÅLEPUNKTER FOR 2020
Status ifølge 2020-planens målepunkter