På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.
DI's 2020-plan - Endnu et skridt fremad
Et stærkere Danmark frem mod 2020
DI præsenterede i foråret 2012 en sammenhængende og ambitiøs vækstplan frem mod 2020.

Gennem de seneste to og et halvt år er der taget afgørende politiske skridt i retning af DI’s 2020-plan. Det gælder f.eks. Skatteaftalen fra 2012, aftalen om Vækstplan DK og Vækstpakke 2014. Det er reformer, der, bid for bid, har bidraget til at forbedre danske virksomheders konkurrencekraft.

Men vi er ikke nået langt nok ad reformvejen til at sikre en vækst, der kan bringe Danmark tilbage blandt verdens mest velstående lande.

Med DI’s opdaterede 2020-plan, ”Vejen til større velstand”, tegner vi Danmarks udfordringer op – og anviser løsninger, der vil give danske virksomheder bedre mulighed for at investere og skabe arbejdspladser i Danmark og dermed gøre os alle mere velstående.

DI’s 2020-plan viser gennem fem strategiske målsætninger, 16 mærkesager og en lang række konkrete politiske forslag vejen til, hvordan den danske velstand kan løftes med 180 mia. kr. i 2020, så vi har råd til at investere i det samfund, vi ønsker os. Med planen skaber vi grundlaget for over 175.000 ekstra private arbejdspladser – og sikrer, at der som minimum er balance på de offentlige budgetter i 2020 og i årene derefter.

FEM CENTRALE MÅLSÆTNINGER
  • Et konkurrencedygtigt omkostningsniveau
  • En offentlig økonomi i balance, som fylder mindre og yder mere
  • Tilstrækkelig arbejdskraft i verdensklasse
  • Danske virksomheder blandt de mest produktive og innovative i verden
  • Både salg og etableringer i Danmark og verden skal øges
Prioriteringer i DI's 2020-plan
(De tre trin)

1:
Som udgangspunkt skal der planlægges efter nulvækst i det offentlige forbrug i 2015 - 20. Det bringer den offentlige forbrugsandel tilbage på niveauet i 90’erne og starten af nullerne og frigør 19 milliarder kroner. Det er i store træk nok til at finansiere DI’s samlede forslag til lavere skatter og afgifter (efter adfærd).

2:
Ved desuden at gennemføre DI’s forslag til arbejdsmarkedsreformer skønnes de offentlige finanser isoleret set at blive forbedret med 8¾ milliarder kroner. Det kan finansiere hovedparten af det løft i de offentlige udgifter til uddannelse og F&U, som DI anser for nødvendigt.

3:
Endelig kan de resterende tiltag i DI’s 2020-plan, herunder blandt andet øget arbejdstid, færre administrative byrder og bedre regulering tilvejebringe den sidste finansiering og ydermere sikre plads til, at der i 2020 er et pænt overskud på den offentlige saldo.

 

Status ifølge 2020-planens målepunkter