På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Liveable Scandinavia - Dansk fremstød til Sverige

OFFICIELT ERHVERVSFREMSTØD: D.K.H. Kronprinsparret står i spidsen for et officielt dansk erhvervsfremstød til Sverige den 28-30. maj 2017

HVORFOR SVERIGE?
Sverige er det største land i Norden og har netop passeret 10 millioner indbyggere. Svenskerne er kvalitetsbevidste og købestærke, og landets behov modsvares godt af styrkepositionerne i dansk erhvervsliv.

SEKTORFOKUS OG TEMAER
Erhvervsfremstødet og de relaterede aktiviteter, seminarer og events vil have hovedfokus på nedenstående 3 sektorspor. Danske virksomheder inden for andre sektorer er også velkomne til at deltage.

INTELLIGENT HEALTHCARE
Sektorsporet vil især fokusere på digitale løsninger, velfærdsteknologi, ICT og udstyr til sundhedssektoren.
Målet er at facilitere kontakt til myndigheder og beslutningstagere i det offentlige samt de større private aktører, som leverer ydelser inden for sundhedsområdet.

Ligesom i Danmark er den demografiske udvikling udfordrende for sundhedssektoren. Sverige har derfor en vision om i 2025 at være verdens bedste til at udnytte digitalisering inden for behandling og pleje. Også inden for ældreomsorgen er interessen og behovet for at indføre nye og intelligente velfærdsløsninger stort – både på plejehjem og i egen bolig.

Sverige er også i gang med at opføre og ombygge et stort antal sygehuse, som giver muligheder for at markedsføre gode erfaringer og smarte løsninger for effektive behandlinger af høj kvalitet. Alene i Stockholm Läns Landsting investeres der i de kommende år knapt 41 milliarder svenske kroner på pleje, bedre lokaler og på nye arbejdsmetoder.

SUSTAINABLE CITIES
Målgruppen for dette sektorspor vil især være svenske offentlige beslutningstagere på nationalt, regionalt og kommunalt plan, herunder Stockholm by.

Erhvervsfremstødet vil kombinere elementer især inden for områder som byudvikling, energi, vandforsyning, arkitektur og digitalisering. Områder, hvor danske kernekompetencer vurderes at have gode muligheder i Sverige.

Der er stort fokus på bæredygtighed i så godt som alle grene af det svenske samfund. Nybyggeri er ofte CO2-neutralt, og svenske borgere er nogle af de flittigste i Europa til affaldssortering. Sverige har en målsætning om, at nettoudslippet af drivhusgasser – inklusive transportsektoren – i år 2050 skal være nul. Det ventes at øge efterspørgslen på alle klimavenlige produkter i kæden fra kraftværker over distribution til strømbesparende løsninger hos slutbrugeren.

Sverige planlægger at investere i 700.000 boliger inden 2025. Yderligere planlægger de svenske regioner at investere ca. 10-14 milliarder SEK hvert år i hospitaler og plejeinstitutioner i perioden frem til 2020. Hertil kommer et meget stort antal nye skolebyggerier. Danmark er anerkendt i Sverige for bæredygtigt byggeri og energieffektive løsninger.

Der er et stigende fokus på spildevandsrensning og vandforsyningssystemet. Udbredte lækager i drikkevandsforsyningsnettet og et stigende antal episoder med forurening af drikkevand, har betydet større fokus på nye, innovative løsninger for minimering af vandspild og sikring af drikkevandskvaliteten.

MODERN LIFESTYLE
Danmark er et stærkt brand i Sverige inden for livsstil, design, turisme, økologi og fødevarer.

Fødevare området er et område, der byder på gode muligheder. Alene i 2015 steg salget af økologiske fødevarer 36%, og disse udgør nu 7,7% af det totale fødevaresalg i Sverige. Sverige er dermed et modent økologimarked med næsten dobbelt så mange forbrugere som det danske. Frem til 2025 forventes dette marked at vokse med 2 mia. SEK årligt til 45,5 mia. SEK. Mange svenske forbrugere, særligt i de købestærke storbyområder, fokuserer i høj grad på værdier som nærproduktion og bæredygtighed. Det betyder, at nicheproducenter med delikatesseprodukter af høj kvalitet og med en ”god historie” bag har muligheder på det svenske marked.

Danske designprodukter er i høj kurs i Sverige, og fremstødet vil være en god mulighed for at promovere dansk design. Svenske turister forventes også i stigende grad at kunne tiltrækkes til attraktive danske kyst-, storby- og erhvervsturismedestinationer.

HVAD ER MED I PRISEN?
Standardpakken inkluderer følgende:
• Formøde den 20. april i Industriens Hus i København med videolink
• Velkomstbriefing ved Danmarks ambassadør i Sverige og erhvervsorganisationerne
• Officiel åbning af erhvervsfremstødet med D.K.H Kronprinsparret
• Bord på mødeplads og mulighed for B2B kontakt
• Sektoraktiviteter/-seminarer
• Erhvervsfrokost med deltagelse af D.K.H Kronprinsparret
• Officiel middag (2 + 2 deltagere) med deltagelse af D.K.H. Kronprinsparret
• Officiel middag på Stockholms Stadshus (Rådhus) med deltagelse af D.K.H. Kronprinsparret (1 virksomhedsdeltager).
• Virksomhedspræsentation i fælles katalog

Praktisk information

Tid:
28.-30. maj 2017

Sted:
Stockholm, Sverige

Pris:
DKK 20.000
pr. virksomhed.
Prisen dækker for
2 virksomhedsrepræsentanter.

Har du et praktisk spørgsmål?
Kontakt image
Koordinator
Tlf: +45 3377 4626
Mobile: +45 2191 6921
E-mail: bekrdi.dk
Har du et fagligt spørgsmål?
Kontakt image
Chefkonsulent
Tlf: +45 3377 3065
Mobile: +45 2949 4637
E-mail: hbudi.dk
PUBLICERET: 10-02-2017 OPDATERET: 08-05-2017