På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Eksportkontrol

DI kan rådgive din virksomhed, hvis du sælger en række produkter, teknologier og services, der af den ene eller anden årsag kræver en eksporttilladelse, inden de kan eksporteres. Der kan være tale om våben, militært udstyr, eller civile produkter, der kan anvendes til militære formål (såkaldte dual-use produkter). Der kan også være tale om produkter, der ikke må sælges til givne lande eller personer på grund af internationale sanktioner.
Sådan kan DI rådgive dig

Det er virksomhedens eget ansvar at sikre, at der er indhentet de fornødne tilladelser til de produkter, teknologier og services, man eksporterer. Området er præget af stor kom-pleksitet og et regelsæt, der løbende ændres. Dansk Industri står derfor altid til rådighed for medlemsvirksomhederne i relation til de spørgsmål, der måtte være i relation til eksportkontrol.

Nedenfor kan du læse om:

  1. Eksport af våben og militært udstyr
  2. Eksport af produkter med civil og militær anvendelse (dual-use produkter) 
  3. Sanktioner over for lande, personer, mm.
  4. De amerikanske regler for eksportkontrol.
1. Eksport af våben og militært udstyr
Virksomheder, der udfører våben eller militært udstyr fra Danmark, skal søge Justitsministeriet om tilladelse. Der kræves ligeledes tilladelse til eksport af teknologier og viden om, hvordan man fremstiller våben og militært udstyr. Justitsministeriets hjemmeside indeholder aktuel information om reglerne for eksport af våben og militært udstyr. Heraf fremgår også, hvordan der konkret søges om tilladelse til eksport:
2. Dual-use produkter

Nogle produkter kan både bruges til civile og militære formål. Det kan eksempelvis være sensorer og lasere eller programmer og software. Den slags produkter kaldes dual-use produkter. EU har udarbejdet en fælles liste over dual-use produkter, der kræver tilladelse fra nationale myndigheder, inden de kan eksporteres. Listen betegnes også som EU’s kontrolliste.

Produkter, der ikke står på kontrollisten, kan også være omfattet af krav om eksporttilladelse, hvis de falder ind under de såkaldte catch-all bestemmelser. Bestemmelserne omfatter eksportordrer, hvor eksportøren enten har kendskab til eller begrundet mistanke om, at produktet skal anvendes i forbindelse med masseødelæggelsesvåben. Relevante advarselslamper kan eksempelvis være, hvis kunden har forbindelse til militæret i et ikke-vestligt land, hvis kunden er ukendt, hvis kunden ønsker at betale på en atypisk måde eller, hvis kunden ønsker produktet leveret på utraditionel måde.

I Danmark er det Erhvervsstyrelsen, der har til opgave at udstede en tilladelse til eksport af dual-use produkter. Erhvervsstyrelsens hjemmeside om eksportkontrol indeholder aktuel information om reglerne for eksport af dual-use produkter. Herunder hvordan man søger om tilladelse til eksport:

3. Sanktioner

Det internationale samfund kan vedtage sanktioner mod et land, hvis landet overtræder internationale konventioner og aftaler, eksempelvis udvikling af ulovlige atomprogrammer. Sanktionerne kan tillige omfatte navngivne personer, virksomheder eller organisationer, der skønnes at medvirke til overtrædelsen af internationale konventioner, eksempelvis fordi de bidrager til at holde gang i igangværende konflikter.

I Danmark er administration af og vejledning om sanktioner delt mellem flere myndigheder. Af Udenrigsministeriets hjemmeside om sanktioner fremgår dels, hvilke lande der er underlagt sanktioner, dels hvilke danske myndigheder der er ansvarlige for at håndhæve og vejlede omkring de forskellige typer af sanktioner.

Virksomheder, der ønsker afklaring omkring salg af våben eller militært udstyr til lande eller personer omfattet af sanktioner, skal rette henvendelse til Justitsministeriet. Spørgsmål i relation til udførelse af dual-use produkter samt øvrige produkter, der måtte være underlagt sanktioner i forhold til enkelte lande, skal rettes til Erhvervsstyrelsen.

4. Amerikanske produkter

Danske virksomheder påvirkes i stigende grad af de amerikanske regler for eksport af forsvarsmateriel og dual-use produkter. De amerikanske eksportkontrolregler adskiller sig således fra andre landes eksportkontrolregler ved at de hånhæves ekstraterritorialt, det vil sige også uden for USA's grænser.

De amerikanske regler gælder i en række tilfælde ved eksport fra Danmark af amerikanske produkter, software og teknologi. Eksport fra amerikanskejede virksomheder i Danmark kan også være underlagt de amerikanske regler. Det er virksomhedens eget ansvar at overholde de amerikanske regler. Konsekvenserne ved at overtræde de amerikanske regler kan være alvorlige. Den danske virksomhed risikerer at blive udelukket fra at handle med USA. Derudover risikerer man bøde- eller i yderste tilfælde fængselsstraffe.

Dansk Industri hjælper gerne virksomhederne med at belyse spørgsmål i relation til de amerikanske regler. Der er ingen danske myndigheder, der kan vejlede om de amerikanske regler.

Kontakt image
Seniorchefkonsulent
Tlf: +45 3377 4685
Mobil: +45 2311 9479
E-mail: pbkidi.dk
International Trade Compliance

Compliance er en fællesbetegnelse for de love og regler om etiske standarder, som virksomheder skal eller vælger at skulle overholde. DI’s internationale indsats inden for compliance er især koncentreret mod eksportkontrol og Corporate Social Responsibility (CSR), herunder ansvarlig leverandørstyring og anti-korruption.

”Vi har haft stor gavn af
at kunne sparre med DI
om de praktiske udfordringer
i forbindelse med
håndtering af reglerne
for eksport af produkter
med dobbelt anvendelse
– eksempelvis i forhold
til vækst-markederne i
Asien.”

ZAHRA KITSON, EXPORT CONTROL MANAGER, BRÜEL & KJÆR SOUND & VIBRATION MEASUREMENT A/S
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 09-12-2013 OPDATERET: 06-12-2017