På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Leverandørerklæring med handelskammerpåtegning

Andre EU lande, især Tyskland, forlanger af og til et oprindelsescertifikat. Har man som virksomhed mange af dem, kan man udfylde en langtidsleverandørerklæring, som gælder op til to år. På den måde undgår man, at lave oprindelsescertifikat for hver enkelt forsendelse.

Leverandørerklæringer (ikke præferentielle)

Danske underleverandører til specielt tyske købere bliver ofte mødt med krav om levering af langtidsleverandørerklæringer, som er bekræftet af et handelskammer i afsenderlandet. Vi kan forvente, at flere lande vil følge efter.

Dokumentets tyske navn er: (Langzeit-) Erklärung-IHK für den nichtpräferenziellen Ursprung gemäß Artikel 59-61 Zollkodex der Union (UZK)  Engelsk: (Long-term) supplier’s declaration (CCI) for non-preferential origin as per Article 59-61 Union Customs Code (UCC)

Denne form for bekræftet leverandørerklæring er indført af tyske handelskamre. Kravet er et led i at forenkle mulighederne for løbende at udstede oprindelsescertifikater for tyske eksportørers videre eksport af varer, råvarer eller underkomponenter til tredje lande, som kræver oprindelsescertifikat.

Tidligere har de tyske og også andre landes handelskamre krævet et oprindelsescertifikat udstedt i Danmark som bagvedliggende dokumentation for, at de vil udstede oprindelsescertifikater.

Den nye forenklede procedure er en stor lettelse for tyske virksomheder. De har nemlig ofte brug for udstedelse af oprindelsescertifikater for videre eksport af deres varer.

Langtidserklæringen kan ligge deponeret hos handelskammeret i to år ad gangen. Det er en meget nemmere og billigere løsning, og derfor tilbyder DI Certifikatservice at bekræfte disse non-præferentielle leverandørerklæringer.

Det er vigtigt at understrege, at denne service IKKE gælder præferentielle leverandørerklæringer, som benyttes i forbindelse med opnåelse af toldfrihed/-nedsættelse i EU’s aftalelande.

Bekræftelsen sker på baggrund af en ”Ansøgning om bekræftelse", som kan downloades i linkboksen til højre. Her ligger også den originale tyske ”Langzeit-Erklärung” i PDF, som ligeledes kan downloades.

Ansøg om erklæring

Her finder du ansøgning til DI Certifkatservice til bekræftet
NON-PRÆFERENTIEL LEVERANDØRERKLÆRING.
Erklæringen kan anvendes, i stedet for oprindelsescertifikat, i de tilfælde hvor det tyske handelskammer forlanger det.

PUBLICERET: 01-02-2016 OPDATERET: 06-03-2019