På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Bæredygtig teknologi som bæredygtig forretning

Problematikken ved fossil olie, både som knap ressource og som miljøbelastning, er ingen nyhed. Vi vil have grønnere energi og industri, vi vil være et forgangsland, og vi vil have flere gennem uddannelser der kan realisere disse mål.
Biller fra Cumulus Bio ApS og Anne Sophie Vinther Hansen (øverst til højre)

Bæredygtig teknologi
Danmark besidder en kæmpe ressource i at udtænke innovative løsninger. At nytænke de grundenheder som skal skabe den fornødne energi i morgen, kan bane vejen for at nye karbon ressourcer kan udgøre svaret på de miljø- og ressourcespørgsmål den fossile olie efterlader sig.

Virksomheden Cumulus Bio Aps, er et eksempel på dette. Virksomheden blev bygget op omkring opfindelsen af et biobrændstof til jetmotorer baseret på biomasse fra planter. I dag udvikler virksomheden biobrændstoffer til både jet- og skibsmotorer, og biokemikalier til den kemiske industri. Som udviklingsvirksomhed arbejder Cumulus Bio med forskere og industri fra både Danmark og udlandet. Virksomhedens grundlægger hedder Anne Sophie Vinther Hansen. Hun fik i løbet af sin kandidatuddannelse ideen til hvad der senere skulle føre til grundlæggelsen af Cumulus Bio og en bæredygtig forretning.

…som bæredygtig forretning
For Anne Sophie er godt købmandsskab ikke en fremmed idé. Som 11-årig startede hun sin første forretning, hvor hun avlede, trænede, og solgte rideheste i Danmark, Norge og Sverige. I løbet af sin bachelor startede hun sin egen konsulentvirksomhed for små og mellemstore virksomheder der beskæftige sig med bioaktive plantestoffer. I sit arbejde bringer Anne Sophie teknologi og marked sammen, og er sig bevidst at man må kende det landskab man navigerer i, ud over det som teknologien kan vise. Det betyder at forskerens rolle også er at forstå markedet og kundens behov, for derved ikke at spilde ressourcer på at udvikle i blinde.

”Mange ingeniørens drømmer om nok ressourcer til at gå ind i laboratoriet og fordybe sig i videnskaben, og simpelthen ikke komme ud med en teknologi før den er ’færdig’. Men hvis man isolerer sig fra både kunder og producenter, og fra den udvikling der løbende finder sted blandt konkurrerende løsninger og teknologier, så kommer man hurtigt til at sidde og udvikle i blinde. Og når man så selv synes at teknologien er ’færdig’ er der måske ingen der vil bruge den.”

Ifølge Anne Sophie har vi i Danmark en stor ressource i kraft af opfindsomme og innovative landsmænd, men der er lang vej fra den gode idé eller opfindelse, til kommerciel succes!

”Danskerne er nogle af de mest opfindsomme mennesker i verden, målt på antallet af patentansøgninger pr. indbygger. Vi er rigtig dygtige til at finde på gode teknologiske løsninger! Desværre er vi ikke så gode til at få trukket teknologierne ud af laboratorierne, og ud i virkeligheden, hvor de kan gøre en forskel. Jeg mener der er behov for en kulturændring, hvor solid videnskab og godt købmandskab kombineres langt mere end det er tilfældet nu.”

At kende sit spillerum
Igennem sit uddannelsesforløb, en bachelor i naturressourcer, og en kandidat i biologi-bioteknologi på Landbohøjskolen (i dag Københavns Universitet) på den ene side af Falkoner Allé, og en cand.merc. i bioentreprenørskab på CBS, den anden side af Falkoner Allé, er Anne Sophie stødt på en kulturel mur af tankemønstre, der ikke har tradition for at blande teknologi og business. Men heri ligger netop et kæmpe bæredygtigt potentiale, hvor grøn kan stå for både miljø og økonomi. Netop dét har Anne Sophie længe været bevidst, og netop dét er udgangspunktet for Alexander Foss’ Industri Fond og de projekter den støtter.

Alexander Foss’ Industrifond
Alexander Foss’ Industrifond som administreres af DI, uddeler hvert år legater til iværksættere og mindre virksomheder med hensigten at støtte og hjælpe teknologisk innovative og kommercielt bæredygtige løsninger på vej.

Da Anne Sophie skrev sin ansøgning til fonden, bed hun netop mærke i dette forhold som også er gennemgående i Alexander Foss’ biografi. Ifølge Anne Sophie har det altid været sådan at succesfuld teknologi har hængt sammen med en forståelse af sin omverden, på en måde man kan kalde forretningsforståelse.

I 2011 blev Anne Sophie med projektet ’TOMO liquid’, bevilget et legat, der muliggjorde at lave de nødvendige synteser og motortest, til videre arbejde med at søge fonde og legater der udmundede i etableringen af Cumulus Bio. Det har været afgørende for Anne Sophie, Cumulus Bio samt partnere, at få denne hjælp som har været en katalysator, for et projekt der ellers ikke havde haft råd til ben at stå på.

Pres på den bæredygtige fremtid
På sin bachelor fik Anne Sophie besked om at hun var havnet det forkerte sted, hvis hun troede at videnskab skulle handle om profit.

”Da jeg startede min konsulentvirksomhed som bachelorstuderende var mange af mine professorer og medstuderende skeptiske. Én professor sagde ligeud at ’…hvis jeg troede at jeg skulle tjene penge på videnskab, så havde jeg intet at gøre på Københavns Universitet’. Jeg synes det var en mærkelig tilgang at have til videnskab. For hvis ikke nye teknologier kan komme samfund og borgere til gavn, hvem er det så der forskes for?”

Siden da har tingene ændret sig til det bedre. Men der er stadig et par broer der kan bygges på tværs af Falkoner Alle og de to verdner den synes at opdele. I forlængelse heraf må iværksætteren in spe, forstå at han har brug for andre perspektiver og kompetencer end sine egne og at vejen til succes ikke kan lægges på forhånd. Man må tilpasse sig og være fleksibel. Politikeren der ønsker iværksættere, må også skabe plads til at skabe fleksibilitet så studerende kan tage ekstra fag og sammensætte fag på nye måder, der er tilpasset de nicher hvor de studerene øjner muligheder –noget der ikke er skabt rum til med de seneste studiereformer.

Der er mange måder at skabe innovation på, men inden for det naturvidenskabelige felt er der en hvis afhængighed af specialiserede ressourcer, som f.eks. adgang til laboratorier og specialudstyr, som er begrænsende for teknologisk innovation. Derfor kan Alexander Foss Industrifond få stor betydning for iværksættere der beskæftiger sig med teknologisk innovation.

Til iværksætteren in spe
Af værdifulde erfaringer lægger Anne Sophie vægt på værdien af at have et team med forskellige kompetencer. Du kan ikke lave forretning uden et produkt, og du kan ikke sælge dit produkt uden at forstå markedet. Og så er det i det hele taget sundt at omgive sig med folk der tænker anderledes end en selv. Selvom det der dengang hed Landbohøjskole og CBS kun ligger et stenkast fra hinanden, ville Anne Sophie ønske at der blev drukket flere øl i fredagsbaren på tværs af institutionerne, så man kunne udvide sit netværk, sin horisont og sine muligheder. Der ligger et stort potentiale derude som venter på at blive omsat til noget der kan genere værdi og vækst og derigennem kæmpe for blandt andet grønnere energi.

 

Hovedformålet er at hjælpe iværksættere og andre virksomheder med at udvikle løsninger, som er teknologisk nytænkende og med potentiale for kommerciel udvikling. Der lægges vægt på, at den teknologiske løsning udmøntes gennem et fysisk produkt.

Som medlem af Dansk Industri kan du få professionel og ubegrænset rådgivning. Du får også adgang til et stort netværk - blandt andet gennem DI's branchefælleskaber, udvalg og faglige netværk.

Læs også om andre legatmodtagere og deres virksomheder.
PUBLICERET: 30-09-2016 OPDATERET: 21-08-2018