På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

DI fonde

DI administrerer tre fonde, der støtter dansk erhvervslivs udvikling. Både personer, institutioner og virksomheder kan søge legaterne. Få et overblik over de tre fonde, og hvordan du søger nedenfor.
Karl Pedersen og Hustrus Industrifond

Fondens Fokus
Fonden støtter projekter og aktiviteter, der direkte eller indirekte styrker dansk industrieksport og innovation af produkter med eksportpotentiale
Legatet støtter ikke aktiviteter, der kun retter sig mod en enkelt eller få virksomheders indtjening. Legatet støtter heller ikke individuelle studier i hverken Danmark eller udlandet.
Fonden støtter kun projekter, der både er nyskabende og støttes af flere virksomheder samt sikrer en bred formidling af resultaterne.

Temaer for 2016 - 2017
• Udvikling af nye eksportværktøjer for mindre og mellemstore virksomheder på tværs af fag- og sektorgrænser
• Produktionsteknologi og fremstillingsvirksomhed
• Styrkelse af danske studerendes internationale engagement og kompetencer

Ansøgningsfrist
Fonden kan søges i perioden 15. august til 30. september 2016, og ansøgninger med evt. bilag skal indsendes elektronisk til chefkonsulent Hanne Merete Lassen, haml@di.dk og i kopi til chefsekretær Lissen Bundgaard, lsb@di.dk. I emnefeltet anføres: Karl Pedersens og Hustrus Industrifond 2016.

Ansøgningens indhold
Der skal ikke anvendes ansøgningsskema, men ansøgningen skal indeholde nedenstående informationer, som vil blive anvendt ved vurderingen af ansøgningen:
1. Ansøger: Navn, adresse, e-mail, telefon
2. Titel på projektet, baggrund og idegrundlag
3. Formålet
4. Målgruppen
5. Det nyskabende i projektet
6. Den fremtidige, forretningsmæssige bæredygtighed
7.  Projektbeskrivelse
    - Projektplan med konkrete operationelle mål og delmål
    - Aktivitets- og tidsplan
    - Samarbejdspartnere
    - Projektledelse og organisation
    - Evalueringsproces
    - Formidling af resultater
8. Virksomheders og andre samarbejdsparters støtte, anbefaling og involvering
9. Budget og finansiering samt ansøgt beløb

ALEXANDER FOSS' INDUSTRIFOND

Fondens Fokus

Hovedformålet er at hjælpe iværksættere og andre virksomheder med at udvikle løsninger, som er teknologisk nytænkende og med potentiale for kommerciel udvikling.

Ansøgninger, der bl.a. indeholder følgende elementer, vil blive vurderet positivt:

 1. Uddybende beskrivelse af det teknologisk nyskabende aspekt

 2. Potentialet for kommerciel udnyttelse

 3. Projektplan og budget

 4. Evt. anbefalinger.

En oversigt over eksempler på tidligere legatmodtagere kan downloades her fra siden.

Sådan søger du
Hvis du vil søge et  legat  fra ”Alexander Foss' Industrifond”, skal du udfylde et ansøgningsskema, der downloades her fra siden.

Ansøgningsfrist
Ansøgninger kan i 2016 indsendes i perioden: 1. juni - 31. august.
Ansøgningen sendes elektronisk til konsulent Alexander Ulrich, eau@di.dk  og i kopi til chefsekretær Lissen Bundgaard,  lsb@di.dk med angivelse i emnefeltet: "Alexander Foss' Industrifond 2016".

Fonden meddeler primo oktober, hvem der har fået legater.

Ansøgningsskema
Der skal anvendes ansøgningsskema, som kan downloades nedenfor.

REINHOLDT W. JORCK OG HUSTRUS FOND

Jorcks Rejselegat
Dette legat støtter unges uddannelse i udlandet inden for det tekniske, merkantile, juridiske, samfundsvidenskabelige og medicinske område.
DI administrerer ikke selve fonden, men prioriterer og indstiller ansøgere, der er under uddannelse inden for det ingeniørmæssige område: diplomingeniører, civilingeniører og Ph.d.

Det betyder, at legatet primært støtter studerende og kandidater fra Ingeniørhøjskolerne og fra Danmarks Tekniske Universitet, Ålborg Universitet s Center, Århus Universitet, Syddansk Universitet og Københavns Universitet.

Legatet støtter primært individuelle længerevarende studieophold i udlandet. DI indstiller ikke personer med andre uddannelser (handelsskoler, handelshøjskoler og universiteter), men de kan søge legatet gennem samme link som angivet nedenfor.

Sådan søger du
Hvis du vil søge legatet fra Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond skal du indsende en ansøgning elektronisk via nedenstående link.

Ansøgningsfrist
Legatet kan søges én gang om året i perioden:
15. juli - 15. september. Fonden meddeler midt i december, hvem der har fået legater.

Ansøgningsskema
Du finder link til det elektroniske ansøgningsskema herunder.

PUBLICERET: 01-06-2013 OPDATERET: 24-06-2016